Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347
TELEFON ALARMOWY AKCJA ZIMA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BYTOMIU: +48 47 851 02 15

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TYMCZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU W REJONIE NEKROPOLII W OKRESIE ŚWIĘTA 1 LISTOPADA - WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że w dniach 30.10 – 1.11.2021r. należy spodziewać się utrudnień związanych ze zmianą organizacji ruchu w związku ze świętem 1 listopada – Wszystkich Świętych. Tymczasowe zmiany organizacji ruchu wprowadzane będą na ulicach położonych w rejonach występowania cmentarzy na terenie miasta Bytom, tj. przy ul. Powstańców Śląskich, ul.9 Maja, ul. Staffa oraz ul. Kraszewskiego.

Zmiany dotyczą m.in.:

1. Wyłączenie ruchu kołowego:
- odcinka ul. Powstańców Śląskich od ul. Czarnieckiego do ul. Piekarskiej (z dopuszczeniem ruchu pojazdów komunikacji publicznej),
- odcinka ul. Piekarskiej od ul. Żeromskiego do ul. Prusa,

2. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicach:
- Piekarskiej od ul. Powstańców Śląskich i jego kontynuacja przez ul. Kwiatową do ul. Mickiewicza,
- Szafranka od ul. Staffa do ul. Alojzjanów,
- Kraszewskiego od Al. Legionów do ul. Fałata,
- 9-go Maja od ul. Partyzantów do ul. Obrońców Westerplatte,
- Grottgera od ul. Czarnieckiego do ul. Piekarskiej,
- Orląt Lwowskich od ul. Piekarskiej do ul. Czarnieckiego,

3. Wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ulicach:
- Rudzkiego od ul. Grottgera do ul. Powstańców Śląskich (z brakiem możliwości przejazdu na ul. Powstańców Śląskich),
- Chełmońskiego od ul. Grottgera do ul. Powstańców Śląskich (z brakiem możliwości przejazdu na ul. Powstańców Śląskich).

Prosimy o zachowanie ostrożności i o stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.


Zmiany w organizaji ruchu w rejonie cmentarza zlokalizowanego przy ulicy 9-go Maja

Zmiany w organizaji ruchu w rejonie cmentarzy zlokalizowanych przy ulicach Powstańców Śląskich, Piekarskiej, Kraszewskiego, Staffa