Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347
TELEFON ALARMOWY AKCJA ZIMA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BYTOMIU: +48 47 851 02 15

TYMCZASOWA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI WIADUKTU DROGOWEGO W CIĄGU UL.CHORZOWSKIEJ NAD AL.JANA PAWŁA II

Miejski Zarząd Dróg i Mostów informuje, że w dniu 02 listopada 2021r. zostanie wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu w związku z planowaną do wykonania przebudową ok. 90mb. odcinka w obrębie wiaduktu drogowego w ciągu ul.Chorzowskiej nad drogą wojewódzką Al.Jana Pawła II. 

Zakres robót, których wykonawcą jest firma DROGOPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul.Siemianowicka 52d, będzie obejmował wymianę warstw bitumicznych, wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez frezowanie istniejącej jezdni i rozbiórkę istniejącej podbudowy, wymianę krawężników, regulację włazów kanałowych wraz z ich wymianą, regulację wpustów ulicznych, oczyszczenie poboczy, remont chodnika z kostki betonowej i nawierzchni bitumicznej.

Organizacja ruchu będzie polegała na wyłączeniu z użytkowania dwóch pasów ruchu po południowej stronie jezdni ul.Chorzowskiej (na kierunku z centrum Bytomia w stronę Chorzowa) i przeniesieniu ruchu dwukierunkowego na dwa pasy ruchu zlokalizowane po północnej stronie jezdni ul.Chorzowskiej. Odpowiednie zawężenia pasów ruchu dla dwóch kierunków zostaną wprowadzone ze znacznym wyprzedzeniem względem obszaru objętego robotami. 

Ponadto prowadzone prace wymagają, aby pod wiaduktem drogowym została zawężona do jednego pasa ruchu jezdnia Al.Jana Pawła II dla kierunku w stronę ul.Chorzowskiej.

Powyższy etap organizacji ruchu powinien obowiązywać do około 19 listopada. W następnym etapie prace będą wykonywane na drugiej części jezdni ul.Chorzowskiej. 

Całość prac powinna zakończyć się do końca bieżącego roku.

Prosimy o zachowanie ostrożności i o stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.