Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347
TELEFON ALARMOWY AKCJA ZIMA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BYTOMIU: +48 47 851 02 15

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TYMCZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI NA UL.DWORCOWEJ


W ślad za zgłoszeniem otrzymanym od Wykonawcy planującego rozpoczęcie prac na ul.Dworcowej tutejszy Zarząd informuje, że w dniu 8 listopada 2021 r. od godz. 800 zostanie wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu w związku z przystąpieniem do wykonana zadania pn.: „Rewitalizacja ulicy Dworcowej w Bytomiu”.

W ramach niniejszego etapu Wykonawca będzie wykonywał prace na odcinku ul.Dworcowej od Placu Wolskiego do początku budynku Dworcowa nr 32. Rejon robót zgodnie z założeniami projektu powinien zostać szczelnie wygrodzony, natomiast ruch pieszy powinien zostać zorganizowany przy użyciu odpowiednich zapór drogowych z tablicami informacyjnymi oraz przy użyciu kładek dla pieszych m.in. na dojściach do posesji przez wykopy.

Wjazd od strony ulicy Moniuszki pozostanie możliwy tylko dla określonej grupy użytkowników ruchu, tzn.: dla pojazdów zaopatrzenia w godzinach określonych na tabliczce, pojazdów służb miejskich, pojazdów ochrony w czasie interwencji oraz pojazdów budowy.


Prosimy o zachowanie ostrożności i o stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.