Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347
TELEFON ALARMOWY AKCJA ZIMA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BYTOMIU: +48 47 851 02 15

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TYMCZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI NA UL.PIŁSUDSKIEGO, KRASZEWSKIEGO, POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH

W związku z organizacją miejskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się 11 listopada 2021r. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje o utrudnieniach w ruchu, których należy spodziewać się w dniu obchodów od ok. godz. 12:45 w związku z planowanym przemarszem uczestników uroczystości na trasie: od kościoła p.w. św.Jacka (ul.Matejki 1) ulicą Matejki i dalej ulicą Piłsudskiego w kierunku pomnika Wolności zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania ulic Kraszewskiego – Piłsudskiego – Powstańców Warszawskich. 

Trasa przemarszu zostanie zabezpieczona przez Policję oraz przy użyciu oznakowania wprowadzonego przez służby MZDiM. Na czas uroczystości przy pomniku zostanie zamknięta możliwość przejazdu ulicą Piłsudskiego w kierunku ul.Strzelców Bytomskich (od strony skrzyżowania z ul.Piekarską). Odpowiednie zapory drogowe zostaną także ustawione na ul.Powstańców Warszawskich przed skrzyżowaniem z ul.Piłsudskiego oraz na ul.Kraszewskiego od strony skrzyżowania z ul.Nawrota. Należy również zwrócić uwagę na konieczność stosowania się do ustawionych znaków zakazu zatrzymywania na ul.Kraszewskiego i ul.Powstańców Warszawskich (na odcinku od ul.Piłsudskiego do ul.Nawrota), które zaczną obowiązywać od dnia 10.11.2021r.

Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu zostanie zdemontowana niezwłocznie po zakończeniu uroczystości.
 
Prosimy o zachowanie ostrożności i o stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.