Informacja o wycince drzew

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że od 23.11.2021 r. do 05.12.2021 r., zgodnie z decyzjami wydanymi przez właściwe organy, na terenie gminy Bytom zostaną przeprowadzone prace, polegające na wycince drzew w następujących lokalizacjach:

 wycinka grudzien

Ww. drzewa zostaną oznakowane w terenie wraz z datą planowanej wycinki.


Utworzono: poniedziałek, 22-11-2021 godz. 10:28