Planowane - MZDiM Bytom
Zagrożenia w ruchu:
Infolinia bezpłatna 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 800 20 44 74

Planowane

Planowane inwestycje:

 „Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej”
Budowa drogi wojewódzkiej na odcinku od ul. Strzelców Bytomskich (DK 11) poprzez ul. Wrocławską, plac Wolskiego i ul. Łagiewnicką do ul. Chorzowskiej (DK 79) o łącznej długości 7,4 km. Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonalności, przepustowości i parametrów technicznych układu sieci drogowej Bytomia.
Planowany termin realizacji inwestycji: 2019/2021 r.


 „Poprawa efektywności energetycznej Gminy Bytom poprzez modernizację oświetlenia drogowego”
W ramach projektu zostanie wymienionych 2231 szt. opraw oświetleniowych w celu zmniejszenia emisji CO2 oraz kosztów energii elektrycznej. Projekt realizowany w ramach ZIT. Planowany termin realizacji inwestycji: 2018/2019 r.


 „Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego”
W ramach projektu zostanie wybudowany dworzec przesiadkowy oraz przebudowany zostanie układ komunikacyjny w zakresie drogowym i tramwajowym w celu stworzenia zintegrowanego transportu miejskiego. Projekt realizowany w ramach ZIT.
Planowany termin realizacji inwestycji: 2018/2019 r.


Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego.
Zadanie polega na przebudowie nawierzchni jezdni i chodników ulicy w celu osiągnięcia właściwych wskaźników technicznych dla tej kategorii drogi i poprawie warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu.
Planowany termin realizacji inwestycji: 2019 r.

Przebudowa ul. Katowickiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego.
Zadanie polega na przebudowie nawierzchni jezdni i chodników ulicy w celu osiągnięcia właściwych wskaźników technicznych dla tej kategorii drogi i poprawie warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu.
Planowany termin realizacji inwestycji: 2017/2018 r.

Przebudowa ul. Karlika w Bytomiu.
Inwestycja polegać będzie na przebudowie ul. Karlika wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Braci Śniadeckich, Konstytucji w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych.
Planowany termin realizacji inwestycji: 2017/2018 r.

„Przebudowa ul. Kawki” - Przebudowa istniejącej drogi wraz z odwodnieniem. Planowany termin realizacji inwestycji: 2018 r.


„Przebudowa ul. Kokota” - Przebudowa istniejącej drogi wraz z odwodnieniem. Planowany termin realizacji inwestycji: 2018 r.


„Przebudowa ul. Cichej” - Przebudowa istniejącej drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Planowany termin realizacji inwestycji: 2019 r.


„Przebudowa ul. Holeczków w Bytomiu” - Przebudowa istniejącej drogi wraz z odwodnieniem. Planowany termin realizacji inwestycji: 2018 r.


„Przebudowa ul. Rynek” - Przebudowa płyty Rynku w zakresie nawierzchni, oświetlenia, odwodnienia, zieleni i małej architektury. Planowany termin realizacji inwestycji: 2019 r.


„Przebudowa ul. Dworcowej” - Przebudowa istniejącej nawierzchni wraz z uzbrojeniem terenu i małą architekturą. Planowany termin realizacji inwestycji: 2019 r.


"Przebudowa ul. Jaśminowej"
Przebudowa drogi w celu poprawy stanu nawierzchni jezdni, zjazdów, wydzielenie miejsc postojowych oraz regulacja odwodnienia powierzchniowego.
Planowany termin realizacji inwestycji: 2018 r.


"Przebudowa ul. Wierzbowej"
Przebudowa drogi w celu poprawy stanu nawierzchni jezdni, zjazdów, wydzielenie miejsc postojowych oraz regulacja odwodnienia powierzchniowego.
Planowany termin realizacji inwestycji: 2018 r.


"Przebudowa ul. Zgody"
Przebudowa drogi w celu poprawy stanu nawierzchni jezdni, zjazdów, wydzielenie miejsc postojowych oraz regulacja odwodnienia powierzchniowego.
Planowany termin realizacji inwestycji: 2018 r.