Zagrożenia w ruchu:
Infolinia bezpłatna 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 800 20 44 74

Planowane

Planowane inwestycje:
 „Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej”

Budowa drogi wojewódzkiej na odcinku od ul. Strzelców Bytomskich (DK 11) poprzez ul. Wrocławską, plac Wolskiego i ul. Łagiewnicką do ul. Chorzowskiej (DK 79) o łącznej długości 7,4 km. Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonalności, przepustowości i parametrów technicznych układu sieci drogowej Bytomia.
Planowany termin realizacji inwestycji: 2020/2022 r.

 „Poprawa efektywności energetycznej Gminy Bytom poprzez modernizację oświetlenia drogowego”

W ramach projektu zostanie wymienionych 2231 szt. opraw oświetleniowych w celu zmniejszenia emisji CO2 oraz kosztów energii elektrycznej. Projekt realizowany w ramach ZIT. Planowany termin realizacji inwestycji: 2018/2019 r. 

 „Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego”

W ramach projektu zostanie wybudowany dworzec przesiadkowy oraz przebudowany zostanie układ komunikacyjny w zakresie drogowym i tramwajowym w celu stworzenia zintegrowanego transportu miejskiego. Projekt realizowany w ramach ZIT.
Planowany termin realizacji inwestycji: 2020/2021 r.


Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego.

Zadanie polega na przebudowie nawierzchni jezdni i chodników ulicy w celu osiągnięcia właściwych wskaźników technicznych dla tej kategorii drogi i poprawie warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu.
Planowany termin realizacji inwestycji: 2020 r.

Przebudowa ul. Katowickiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego.
 Zadanie polega na przebudowie nawierzchni jezdni i chodników ulicy w celu osiągnięcia właściwych wskaźników technicznych dla tej kategorii drogi i poprawie warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu.
Planowany termin realizacji inwestycji: 2017/2019 r.

 
Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu – etap II.

Zadanie polegać będzie na budowie kolejnego odcinka drogi celem połączenia ul. Orzegowskiej z ul. Konstytucji.
Planowany termin realizacji inwestycji: 2020 r.