Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

„Reaktywacja Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej – przebudowa 3 obiektów mostowych kolei wąskotorowej na odcinku od ulicy Składowej do dzielnicy Szombierki w Bytomiu”


Koszt  realizacji  inwestycji  :  4 497 374,88 zł
Źródła  finansowania :   budżet  miasta: 1 733 289,73 zł  , dofinansowanie w wysokości 2 764 085,15 zł  z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach  RPO WSL na  lata  2007-2013.

Rzeczowa  realizacja  zadania :   lipiec 2012 – lipiec 2013

Zakres rzeczowy: Przebudowa trzech wiaduktów, znajdujących się nieopodal zabytkowej Elektrociepłowni Szombierki, wykorzystywanych przez Górnośląską Kolej Wąskotorową. Obiekty zostały przebudowane ze względu na zły stan techniczny, zagrażający bezpieczeństwu.


W1 – wiadukt jednoprzęsłowy usytuowany w północnej części odcinka, najbliżej ulicy Składowej
W2 – wiadukt dwuprzęsłowy znajdujący się bliżej ulicy Składowej
W3 – wiadukt trzyprzęsłowy zlokalizowany w południowej części odcinka, najbliżej dzielnicy Szombierki


Wiadukty nie zmieniły swojej lokalizacji, zmianie uległy jedynie ich wymiary, umożliwiające wydzielenie dodatkowego miejsca dla pieszych i rowerzystów.

Zadanie zrealizowano dla podniesienia bezpieczeństwa i jakości przejazdów zabytkowej kolejki wąskotorowej będącej unikatem na skalę europejską.

Przed:

4 przed a

4 przed b

 Po:

 4 po a

 4 po b

 4 po c

 4 po d

 4 po e

4 po f