Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia, obszar 1- rejon ul. Miejska Dąbrowa, Strzelców Bytomskich.

Koszt realizacji projektu: 21 325 563,89 zł

Źródła finansowania:
- budżet miasta : 5 547 292,17 zł 
-Gmina Bytom uzyskała  dofinansowanie w wysokości 15 778 271,72 zł  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013.

Rzeczowa realizacja zadania: 2014-2015

Projekt obejmuje kompleksowe uzbrojenie terenu poprzemysłowego po byłej KWK Powstańców Śląskich w Bytomiu wraz z budową drogi dojazdowej i makroniwelacją terenu; realizowany w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Priorytet 1. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego

Teren inwestycyjny zajmuje powierzchnię 21,3 hektarów i zlokalizowany jest w północnej części miasta, około 1,5 km od węzła autostrady A1. Wybudowano tu drogę zbiorczą i drogi dojazdowe o łącznej długości ponad 2 km wraz z chodnikiem, drogą rowerową oraz miejscami parkingowymi. Cały obszar został uzbrojony w oświetlenie, sieć elektryczną, wodociągową, kanalizację deszczową, sanitarną, teletechniczną, a istniejący gazociąg i sieć cieplna przebudowane.

Obszar inwestycji ma zostać częścią Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co będzie skutkować dużymi ulgami dla inwestorów. Strefy aktywności gospodarczej tworzone są w Bytomiu w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe obszary inwestycyjne oraz planowanym rozwojem Miasta w kierunku kompleksowego kształtowania obszarów miejskich.

9 a

9 b

9 c


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląkiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.


Informacje żródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

inwestycje baner