Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

inwestycje baner
„Przebudowa skrzyżowania ulic Nałkowskiej i Obwodnicy Północnej w Bytomiu”

Koszt realizacji projektu: 1 344 404,10 zł

Źródła finansowania:
- Budżet miasta: 228 942,13 zł
- Miasto Bytom uzyskało dofinansowanie w wysokości 1 258 431,54 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013.
Rzeczowa realizacja zadania: 2014-2015

Projekt obejmuje kompleksową przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych w Bytomiu ulicy Nałkowskiej oraz Obwodnicy Północnej (al. Jana Nowaka Jeziorańskiego) poprzez budowę pasów włączenia i wyłączenia wraz z sygnalizacją świetlną. Skrzyżowanie zlokalizowane jest w pobliżu terenów inwestycyjnych oraz węzłów autostrady A1.

 10

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląkiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.


Informacje żródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl