Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Poprawa efektywności energetycznej Gminy Bytom poprzez modernizację oświetlenia drogowego

Logo UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

„Poprawa efektywności energetycznej Gminy Bytom poprzez modernizację
oświetlenia drogowego”
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii
i gospodarka niskoemisyjna”
Działania 4.5. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”
Poddziałanie 4.5.1. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne
oświetlenie – ZIT”

Planowana całkowita wartość projektu : 3 391 074,54 PLN

Współfinansowanie Unii Europejskiej : 2 882 413,35 PLN (85 %)

lampy

Przebudowa ul. Wierzbowej.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o pow. 570 m2, zjazdy z kostki betonowej o pow. 137 m2, miejsca postojowe z płyt ażurowych o pow. 206 m2, chodniki z kostki betonowej o pow. 45 m2 oraz wykonano kanalizację deszczową.

Wierzbowa

Przebudowa ul. Jaśminowej

W ramach zadania przebudowano ulicę o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 660 m2, zjazdy z kostki betonowej o pow. 64 m2, miejsca postojowe z płyt ażurowych o pow. 310 m2 oraz chodniki z kostki betonowej o pow. 107 m2 oraz wykonano kanalizację deszczową.

Foto2

Przebudowa ul. Frenzla

Dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”

W ramach zadania wymieniono nawierzchnię na odcinku od granicy miasta Bytom/Zabrze do skrzyżowania z ul. Dzierżonia o łącznej dł. ok 3,2 km, przebudowano chodnik od skrzyżowania z ul. Francuską do skrzyżowania z ul. Racjonalizatorów oraz przebudowano wyspę na Placu Szpitalnym.

Frenzla

Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Reja

Dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”


W ramach zadania przebudowano skrzyżowanie ulic Wrocławska/Reja o nawierzchni z asfaltobetonu o łącznej pow. 7 046 m2, chodniki z kostki betonowej, ścieżkę rowerową, torowisko tramwajowe oraz wybudowano sygnalizację świetlną z wideodetekcją.

Foto1