Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

 Przebudowa  układu  komunikacyjnego  Placu  Wolskiego  w  Bytomiu

Koszt realizacji inwestycji: 5 633 834 zł

Źródło finansowania: budżet miasta

Rzeczowa realizacja zadania: 2009-2010r.

Zakres rzeczowy: rozbiórka istniejącej kładki dla pieszych nad ul. Kolejową (DK 94) i placem Wolskiego wraz z przebudową układu drogowego i ciągów pieszych oraz budową sygnalizacji świetlnej. 

Przed:

Po: