Przebudowa  układu  komunikacyjnego  Placu  Wolskiego  w  Bytomiu

Koszt realizacji inwestycji: 5 633 834 zł

Źródło finansowania: budżet miasta

Rzeczowa realizacja zadania: 2009-2010r.

Zakres rzeczowy: rozbiórka istniejącej kładki dla pieszych nad ul. Kolejową (DK 94) i placem Wolskiego wraz z przebudową układu drogowego i ciągów pieszych oraz budową sygnalizacji świetlnej. 

Przed:

Po:


Utworzono: poniedziałek, 08-02-2016 godz. 13:44
Zmodyfikowano: poniedziałek, 08-02-2016 godz. 13:56
Opracował: Administrator MZDiM
Wyświetleń: 1399