Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

"Przebudowa ulicy Stolarzowickiej na odcinku od ul. Bławatkowej do ul. Dalekiej realizowana w ramach zadania pn.: Przebudowa ul. Stolarzowickiej na odcinku od ul. Rokitnickiej do skrzyżowania z ul. Felińskiego-Nowa - etap I i od ul. Bławatkowej do ul. Frenzla - etap II"

Koszt realizacji inwestycji: 3 768 500 zł

Źródło finansowania: budżet miasta; dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w kwocie 671 500,00 zł

Rzeczowa realizacja zadania: 2010 – 2011 r.

Zakres rzeczowy: przebudowa 3,65 km nawierzchni drogi wraz z budową nowych chodników, wjazdów, miejsc postojowych i oznakowania.

0 a

0 b