Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Budowa  sygnalizacji  drogowej  na  skrzyżowaniu  ulic Ptakowickiej (powiatowa)  z  ul. Żołnierską (DK-78)  w  Bytomiu

Koszt  realizacji  inwestycji  :  2 400 000  zł 
Źródła  finansowania :   budżet  miasta

Rzeczowa  realizacja  zadania :   wrzesień – listopad 2012r.

Zakres  rzeczowy: budowa sygnalizacji świetlnej, przebudowa skrzyżowania z wymianą wszystkich warstw konstrukcyjnych nawierzchni, budowa zatoki autobusowej, chodników i elementów odwodnienia wraz z kompleksowym oznakowaniem.

Zakres poszerzono o wymianę warstwy ścieralnej jezdni na odcinku od ul. Ptakowickiej do granicy z Tarnowskimi Górami

7 a

7 b