Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Budowa chodnika w ciągu ulicy Ptakowickiej (Górniki) na odcinku od Żołnierskiej do granicy miasta Bytomia wraz z kanalizacją odwadniającą

Zadanie sfinansowane ze środków budżetu miasta i zrealizowane w latach  2014 – 2015.

 W ramach zadania wybudowano chodnik z kostki betonowej na długości 482,45m o pow. 1094m2 wraz ze zjazdami do posesji oraz wykonano kanalizację deszczową

11