Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Przebudowa ulicy Dembowskiego w Miechowicach

W ramach inwestycji przebudowano ulicę Dembowskiego na długości 169,84m, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej oraz rekultywację rowu odwadniającego wraz z przepustami i ściankami czołowymi. Wykonano tereny zieleni.

12