Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Przebudowa ulicy Lazarówka

Zadanie sfinansowane ze środków budżetu miasta i zrealizowane w latach  2014 – 2015.

W ramach zadania przebudowano ulicę na długości 663m o pow. 4 986 m2, wykonano nawierzchnię bitumiczną, chodniki wraz ze zjazdami do posesji, wykonano odwodnienie oraz makroniwelację poboczy i terenów zieleni.

16