Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Przebudowa ulicy Sportowej

Zadanie sfinansowane ze środków budżetu miasta i zrealizowane w latach  2014 – 2015. Przebudowano ulicę na długości 381m o pow. 1891,58m2. Wykonano nawierzchnię bitumiczną, zjazdy do posesji oraz regulacje i umocnienie rowu. Wykonano utwardzenie dojazdu do przepompowni z kostki betonowej oraz wykonano utwardzenie tłuczniem kamiennym.

20