Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Wrocławskiej poprzez rondo autostradowe A1 przy ul. Dąbrowa Miejska do ul. Długiej w Bytomiu

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:


1. Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od wjazdu do b. KWK Powstańców Śląskich do ul. Długiej w Bytomiu.

Koszt realizacji zadania: 31 037 019,66 mln zł
Dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa – 15 489 887,70 zł
Okres realizacji: 2013-2015 r.
W ramach zadania wykonano poszerzenie jezdni ul. Strzelców Bytomskich na dł. 1,8 km wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej, przebudowano uzbrojenie terenu, oświetlenie drogowe oraz skrzyżowania wraz z sygnalizacją drogową i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. W związku ze zmianą organizacji ruchu na powyższym odcinku dokonano przebudowy odcinka ul. Sikorskiego.

 SB1

 SB2

2. Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od centrum handlowego M1 w stronę centrum miasta poprzez rondo autostradowe A1.

Koszt realizacji inwestycji: 6 817 883,00 zł
Okres realizacji: 2013-2015 r.
W ramach zadania wykonano poszerzenie jezdni ul. Strzelców Bytomskich na łącznej dł. 0,5 km celem dostosowania parametrów drogi do istniejącego ronda autostradowego A1. Ponadto przebudowano uzbrojenie podziemne, oświetlenie uliczne wraz z terenami zieleni i wybudowano ciąg pieszo-rowerowy.

3. Przebudowa przepustu pod ul. Strzelców Bytomskich w rejonie ul. Objazdowej.

Koszt realizacji zadania: 1 775 038,21 zł
Okres realizacji: 2016-2017 r.
W ramach zadania wykonano przepust o długości 43 m pod ul. Strzelców Bytomskich i torowiskiem tramwajowym wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i terenów zieleni.
Zakresem zadania była przebudowa istniejącego przepustu betonowo rurowego pod ul. Strzelców Bytomskich w rejonie ul. Objazdowej. Wykonano przepust ramowy skrzynkowy z betonu zbrojonego o długości 43m oraz odtworzono nawierzchnię jezdni, chodnika, torowiska i terenów zielonych.

zdj3Utworzono: piątek, 17-02-2017 godz. 14:17
Zmodyfikowano: piątek, 20-10-2017 godz. 13:54
Opracował: Administrator MZDiM
Wyświetleń: 1652