Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Budowa dróg dojazdowych do placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 45 i Przedszkola Miejskiego nr 39 w Szombierkach.

Zadanie sfinansowane ze środków budżetu miasta i zrealizowane w latach 2016-2017.
W ramach zadania wybudowano:
- drogę dojazdową do Szkoły Podstawowej nr 45 z nawierzchni asfaltobetonowej o pow. 1600 m2, chodniki z kostki betonowej o pow. 340 m2, miejsca postojowe z kostki betonowej o pow. 50 m2 wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem i terenami zieleni o pow. 1262 m2,

zdj1


- ciąg pieszo jezdny do Przedszkola Miejskiego nr 39 z kostki betonowej o pow. 638 m2, szlaban drogowy oraz tereny zieleni o pow. 474 m2.

zdj2