Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Poprawa efektywności energetycznej Gminy Bytom poprzez modernizację oświetlenia drogowego

Logo UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

„Poprawa efektywności energetycznej Gminy Bytom poprzez modernizację
oświetlenia drogowego”
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii
i gospodarka niskoemisyjna”
Działania 4.5. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”
Poddziałanie 4.5.1. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne
oświetlenie – ZIT”

Planowana całkowita wartość projektu : 3 391 074,54 PLN

Współfinansowanie Unii Europejskiej : 2 882 413,35 PLN (85 %)

lampy