Majątek drogowy miasta

Drogi:

Razem długość dróg wynosi 210,85 km a powierzchnia jezdni ok. 1.710.500 m2

Obiekty inżynierskie:

Odwodnienie dróg:

Oświetlenie uliczne:

    oświetlenie:

Urządzenia inżynierii ruchu:


Utworzono: piątek, 27-01-2012 godz. 00:20
Zmodyfikowano: środa, 24-09-2014 godz. 12:15
Opracował: Administrator MZDiM
Wyświetleń: 8406