Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Zasada poruszania się na zwężeniu drogi

Poruszając się po drogach publicznych kierujący pojazdem często spotyka się z zwężeniem drogi / ulicy z trzech pasów ruchu do dwóch pasów ruchu lub z dwóch do jednego – prowadzących
w tym samym kierunku. Sytuacje takie najczęściej występują podczas prowadzenia prac drogowych. Mamy sytuację , że jeden pas ruchu w pewnym miejscu drogi jest zamknięty, natomiast sąsiedni pas ruchu służy do ruchu pojazdów.

W celu optymalnej przepustowości danego odcinka drogi i wykorzystania w pełni powierzchni dostępnej dla pojazdów kierowcy powinni poruszać się dwoma pasami ruchu do miejsca zamknięcia pasa ruchu a następnie wzajemnie ustępować sobie miejsca na włączenie się w potok pojazdów jadących po jednym pasie ruchu na zasadzie określanej słowem „zamka błyskawicznego” lub „suwaka”. Jest to „nie pisana” zasada poruszania się pojazdów w wielu krajach Europy. I trzeba zaznaczyć : od lat sprawdza się
w praktyce.

Sposób poruszania przy zawężeniu jezdni ulicy lub drogi obrazuje przedstawiony znak drogowy z grupy znaków F (znaki uzupełniające).

jazda na suwak

Ponieważ jest to „nie pisana” zasada przedstawiony znak drogowy nie zawsze jest stosowany. Co jednak nie stanowi żadnej przeszkody - w tym prawnej – aby taką zasadę ruchu stosować. Taka organizacja ruchu działa poprawnie jeżeli wszyscy kierujący pojazdami (a przynajmniej znakomita większość) do niej się stosują.

 Co zyskujemy:

 1. jazda staje się płynna, bez gwałtownych przyspieszeń, hamowań – często nawet szybciej
 2. w pełni wykorzystujemy pasy ruchu – wzrasta więc przepustowość a co za tym idzie zmniejszeniu ulegają długości kolejek pojazdów,
 3. dzięki płynnej jeździe zmniejszają się straty czasu – a więc zyskujemy cenne sekundy.

Niestety w Polsce zasada takiego poruszania się jest jeszcze mało znana. Często można zaobserwować , że jeden pas ruchu jest całkowicie „zakorkowany”, natomiast drugi pas ruchu na długości 200, 300 m jest wolny i nikt się po nim nie porusza. Jedni kierujący „boją się” dojechać do miejsca zwężenia uważając, że potem nikt nie pozwoli włączyć się do pasa ruchu, inni kierujący jadą wolnym pasem ruchu ale za to Ci, którzy stoją na „zakorkowanym” pasie
z zawiści i uważania tych pierwszych za tzw. „cwaniaków” nie pozwalają im włączyć się do ruchu. A przecież można zadać pytanie: kto tym kierującym , jadącym „w ogonku” na jednym pasie ruchu (podczas gdy sąsiedni pas ruchu jest wolny) nakazał jazdę po tym jednym pasie ruchu ? Nie ma takiego nakazu w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ci kierujący pojazdami sami, z własnej woli „skazują” się na stanie „w ogonku” więc nie powinni utrudniać włączenia się do ruchu tym kierującym, którzy wykorzystują do maksimum jazdę wolnym pasem ruchu.

Czego absolutnie robić nie wolno!

 1. jeżeli kierowca pojazdu jadącego po „czynnym” pasie ruchu zapewni przestrzeń pomiędzy swoim pojazdem a pojazdem poprzedzającym by umożliwić zjazd pojazdu
  z zamykanego pasa ruchu – to w taką lukę między pojazdami powinien włączyć się tylko jeden pojazd. Nie należy wykorzystywać sytuacji i próbować zmieścić się następnemu kierowcy zmieniającemu pas ruchu. Bo taka sytuacja powoduje utratę płonności ruchu na „czynnym” pasie ruchu , niepotrzebną nerwowość innych kierujących pojazdami,
 2. utrudniać zmianę pasa ruchu dla zjeżdżających z zamykanego pasa ruchu poprzez jazdę „zderzak w zderzak” lub też nagłe przyspieszanie – to powoduje ,że kierowcy nie wykorzystują wolnego pasa ruchu a poza tym często prowadzi takie zachowanie do kolizji związanych z najechaniem na tył pojazdu,
 3. blokować nie zajęty pas ruchu poprzez:
 1. jazdę środkiem jezdni zajmując pojazdem dwa sąsiadujące ze sobą pasy ruchu – podstawa prawna - Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z roku 2005, nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami) , art. 16, ust. 4: „Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Jeżeli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa”.
 2. jazdę nie zajętym pasem ruchu w sposób uniemożliwiający pojazdowi jadącemu za pojazdem kontynuację jazdy (czyli jeżeli pas ruchu przed „blokującym pojazdem” umożliwia dalszą jazdę) – podstawa prawna - Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z roku 2005, nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1 : „Uczestnik ruchu i inna osoba… są obowiązani … unikać wszelkiego działania , które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego , ruch ten utrudnić …”, art. 19, ust.2, punkt 1 : „Kierujący pojazdem jest zobowiązany jechać
  z prędkością nie utrudniającą jazdy innym kierującym”.