Regulamin korzystania z tras rowerowych wytyczonych w Dolinie Bytomki

1. Jazda rowerem uprawiana jest na własną odpowiedzialność i ryzyko rowerzystów.

2. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny korzystać z tras rowerowych pod opieką dorosłych.

3. Jazda rowerem po oznakowanych trasach rowerowych odbywa się zgodnie z kodeksem drogowym, na ogólnych zasadach korzystania z dróg publicznych, zaś zasady pierwszeństwa na tych drogach określają przepisy o ruchu drogowym.

4. W miejscu gdzie szlak rowerowy przecina się lub łączy ze szlakiem pieszym należy bezwzględnie ustąpić miejsca pieszym.

5. W każdym przypadku korzystający z tras winien dostosować się do wskazań zarządcy terenu, przez który szlak przebiega. W szczególności winien dostosować się czasowych ograniczeń, m.in. wygrodzeń i oznakowania wskazującego miejsce niebezpieczne lub trasę zamkniętą.

6. Technika, sposób oraz szybkość jazdy musi być dostosowania do warunków panujących na trasie. Korzystający z tras winien brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy, w szczególności warunki atmosferyczne, stan nawierzchni trasy, ukształtowanie terenu, ruch pieszych, itp.

7. Jazdę rowerem można uprawiać jedynie w porze dziennej oraz podczas sprzyjających warunków atmosferycznych, nie stanowiących zagrożenia dla rowerzysty.

8. Korzystanie z tras rowerowych jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem powyższego regulaminu oraz regulaminu korzystania z tras rowerowych na obszarze.Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu

Utworzono: piątek, 11-09-2020 godz. 13:55
Zmodyfikowano: piątek, 11-09-2020 godz. 13:59
Opracował: Administrator MZDiM
Wyświetleń: 973