Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Abonamenty

Abonamenty - wnioski elektroniczne
W związku z zagrożeniem epidemicznym wnioski na abonamenty można składać drogą elektroniczną adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
Celem wydania abonamentu należy przesłać wypełniony odpowiedni wniosek, potwierdzenie wniesienia opłaty, zdjęcie dowodu rejestracyjnego, ewentualnie inne niezbędne dokumenty. Po weryfikacji wniosku pracownik działu Strefy Płatnego Parkowania skontaktuje się z Wnioskodawcą w celu wydania abonamentu w MZDiM ul. Smolenia 35.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 32 39 69 750

ABONAMENT MIESZKAŃCA

•   Abonament typu "M" uprawnia mieszkańców SPP do parkowania na dwóch sąsiadujących ulicach określonych w abonamencie.
•    Abonament typu "M" wydawany jest osobom fizycznym, które zameldowane są na obszarze objętym SPP i są właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami na podstawie umowy cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego - pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t.
•    Osoba fizyczna może otrzymać abonament typu "M" tylko na jeden pojazd samochodowy.
•    Abonament typu "M" wydaje się na okres jednego roku, jednak nie dłużej niż na czas zameldowania na obszarze SPP.
•    W przypadku konieczności wymiany abonamentu typu "M" lub zmiany danych należy zwrócić poprzednio otrzymany abonament.
•    Abonament typu "M" nie gwarantuje stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku miejsc parkingowych.
•    Abonament typu "M" wydawany jest w siedzibie MZDiM-u na udokumentowany wniosek uprawnionego użytkownika, w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, po wniesieniu opłaty określonej § 5 pkt 1 uchwały.
•    Przy składaniu wniosku o wydanie abonamentu należy przedstawić:
1)    dokument tożsamości, z którego wynikać będzie fakt zameldowania;
2)    dowód rejestracyjny pojazdu;
3)  umowę cywilno-prawną lub umowę użyczenia zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wnioskodawcy nie będącego właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu.
•    W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży abonamentu typu "M", nowy wydaje się po wniesieniu opłaty określonej w § 5 pkt 1 uchwały.
•    Opłata za niewykorzystany okres ważności abonamentu typu "M" nie podlega zwrotowi.

Abonament M - pliki do pobrania

karta informacyjna - dokument PDF
wniosek - dokument PDF


ABONAMENT OGÓLNY

•    Abonament typu "O" uprawnia do parkowania na obszarze SPP i jest ważny w danym miesiącu kalendarzowym.
•    Abonament typu "O" jest ważny tylko z pojazdem, na który został wydany.
•    Abonament typu "O" wydawany jest w siedzibie MZDiM, po wniesieniu opłaty określonej § 5 pkt 2 uchwały.
•    W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży abonamentu typu "O", nowy wydaje się po wniesieniu opłaty określonej § 5 pkt 2 uchwały.
•    Opłata za niewykorzystany okres ważności abonamentu typu "O" nie podlega zwrotowi.
•    Abonament typu "O" wydawany jest dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t.

Abonament O - pliki do pobrania

 karta informacyjna - dokument PDF


 ABONAMENT OGÓLNY O6

• Abonament typu „O6” uprawnia do parkowania na obszarze SPP i jest ważny w przez sześć kolejnych miesięcy kalendarzowych.
• Abonament typu „O6” jest ważny tylko z pojazdem, na który został wydany.
• Abonament typu „O6” wydawany jest w siedzibie MZDiM, po wniesieniu opłaty w wysokości 800 zł
• Abonament typu "O6" wydawany jest w siedzibie MZDiM-u na udokumentowany wniosek uprawnionego użytkownika, w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, po wniesieniu opłaty.
• W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży abonamentu typu „O6”, nowy wydaje się po wniesieniu opłaty w wysokości 800 zł.
• W przypadku konieczności wymiany abonamentu typu "O6" lub zmiany danych należy zwrócić poprzednio otrzymany abonament.
• Opłata za niewykorzystany okres ważności abonamentu typu „O6” nie podlega zwrotowi.


 ABONAMENT PRZEDSIĘBIORCY P

• Abonament typu "P" uprawnia przedsiębiorców do parkowania na dwóch ulicach określonych w abonamencie i jest ważny w danym miesiącu kalendarzowym.
• Abonament typu "P" wydawany jest podmiotom gospodarczym, bądź osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na obszarze objętym SPP, będącym właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem na podstawie umowy cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego - pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5t.
• Jeden podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą na terenie objętym SPP, bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na terenie objętym SPP może otrzymać abonament typu "P" tylko na jeden pojazd samochodowy.
• Abonament typu "P" jest ważny tylko z pojazdem, na który został wydany.
• Abonament typu "P" wydawany jest w siedzibie MZDiM-u na udokumentowany wniosek uprawnionego użytkownika, w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, po wniesieniu opłaty w wysokości 100 zł.
 Przy składaniu wniosku o wydanie abonamentu należy przedstawić:
1) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, z którego wynikać będzie fakt prowadzenia działalności gospodarczej na terenie objętym SPP;
2) dowód rejestracyjny pojazdu;
3) umowę cywilno-prawną lub umowę użyczenia zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wnioskodawcy nie będącego właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu.
W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży abonamentu typu "P", nowy wydaje się po wniesieniu opłaty w wysokości 100 zł.
• Opłata za niewykorzystany okres ważności abonamentu typu "P" nie podlega zwrotowi.
• Abonament typu "P" nie gwarantuje stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku miejsc parkingowych.

UWAGA !!!
Jeden podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą na terenie objętym SPP, bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na terenie objętym SPP nie może otrzymać równocześnie abonamentu typu „P” i „P6” ważnych w tym samym okresie.

Abonament P - pliki do pobrania

wniosek - dokument PDF


 ABONAMENT PRZEDSIĘBIORCY P6

• Abonament typu "P6" uprawnia przedsiębiorców do parkowania na dwóch ulicach określonych w abonamencie i jest ważny przez 6 miesięcy kalendarzowych określonych w abonamencie.
• Abonament typu "P6" wydawany jest podmiotom gospodarczym, bądź osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na obszarze objętym SPP, będącym właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem na podstawie umowy cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego - pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5t.
• Jeden podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą na terenie objętym SPP, bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na terenie objętym SPP może otrzymać abonament typu "P6" tylko na jeden pojazd samochodowy.
• Abonament typu "P6" jest ważny tylko z pojazdem, na który został wydany.
• Abonament typu "P6" wydawany jest w siedzibie MZDiM-u na udokumentowany wniosek uprawnionego użytkownika, w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, po wniesieniu opłaty określonej § 5 pkt 5 uchwały.
 Przy składaniu wniosku o wydanie abonamentu należy przedstawić:
1) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, z którego wynikać będzie fakt prowadzenia działalności gospodarczej na terenie objętym SPP;
2) dowód rejestracyjny pojazdu;
3) umowę cywilno-prawną lub umowę użyczenia zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wnioskodawcy nie będącego właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu.
• W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży abonamentu typu "P6", nowy wydaje się po wniesieniu opłaty określonej § 5 pkt 5 uchwały.
• W przypadku konieczności wymiany abonamentu typu "P6" lub zmiany danych należy zwrócić poprzednio otrzymany abonament.
• Opłata za niewykorzystany okres ważności abonamentu typu "P6" nie podlega zwrotowi.  Abonament typu "P6" nie gwarantuje stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku miejsc parkingowych.


UWAGA !!!
Jeden podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą na terenie objętym SPP, bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na terenie objętym SPP nie może otrzymać równocześnie abonamentu typu „P” i „P6” ważnych w tym samym okresie.

Abonament P6 - pliki do pobrania

wniosek - dokument PDF