Opłaty

Parkowanie pojazdów samochodowych w SPP jest płatne w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 17.00 z wyjątkiem parkingu pod Urzędem Miejskim na którym opłaty są pobierane w dni robocze w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 17.30 a od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00

Opłatę za postój należy wnieść niezwłocznie po rozpoczęciu parkowania w parkomacie.

Minimalna opłata wynosi 0,50 zł każde kolejne 10 gr przeliczane jest na minuty parkowania zgodnie ze stawkami:

1,50 zł - za pierwszą godzinę postoju,
1,80 zł - za drugą godzinę postoju,
2,10 zł - za trzecią godzinę postoju,
1,50zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PARKOMATU ŚKUP:

1. Wybierz czas parkowania (ilość godzin) używając przycisków (+) lub (-) .
2. Parkomat wyświetli dokładny czas (godzina i minuta) do której postój będzie opłacony oraz kwotę należną do zapłaty.
3. Wybierz formę płatności: Karta płatnicza
4. Wpisz numer rejestracyjny pojazdu.
5. Dokonaj płatności: przyłóż kartę w wyznaczone miejsce,
6. Odbierz wydrukowany bilet parkingowy i umieść go za szybą pojazdu w widocznym miejscu.
7. W razie potrzeby istnieje możliwość zmiany języka poprzez naciśnięcie odpowiedniej flagi państwa w górnej części wyświetlacza. 


obsługa parkomatu

W przypadku dokonania opłaty po godzinie 17.00 parkomat wydrukuje bilet z datą ważności od następnego dnia w którym pobierana jest opłata.
 
Parkomaty czynne są przez 24 h/ dobę. Parkomaty przystosowane są do pobierania opłat na następny dzień parkowania.

OPŁATY DODATKOWE

Nie opłacenie postoju, nie wyłożenie biletu parkingowego, lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania skutkuje nałożeniem opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł
W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej do 7 dni od dnia wystawienia wezwania wysokość opłaty wynosi ona 20 zł

Opłata dodatkowa sygnalizowana jest umieszczeniem za przednią szybą pojazdu Wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej.

Opłatę dodatkową można uiścić przelewem na nr konta:

GETIN Bank 39 1560 1049 2103 0104 6575 0007

z podaniem nr rejestracyjnego pojazdu oraz nr wezwania.

PŁATNOŚCI MOBILNE (przez telefon komórkowy)

Opłatę za postój pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania można również dokonywać przy użyciu telefonu komórkowego. Szczegóły na stronach:

https://www.skycash.com/parkowanie-przez-telefon/
http://www.mobilet.pl/ usługa dostępna również w aplikacjach mobilnych banków PKO BP, Santander, Millenium, BNP Paribas, Alior Bank
http://www.cityparkapp.pl/
https://pango.pl/

DOPŁATY


Zgodnie z obowiązującą uchwałą kierowcy, którzy przekroczyli opłacony czas parkowania mają możliwość uiszczenia dopłaty w jeden z następujących sposobów:

1. W dniu wystawienia wezwania: w Biurze SPP (opłata jest naliczana od utraty ważności biletu parkingowego do momentu pojawienia się w Biurze SPP na ulicy Krakowskiej 20);
2. W terminie do 7 dni od dnia utraty ważności biletu: przelewem na konto MZDiM Bytom nr:
                                                  
39 1560 1049 2103 0104 6575 0007


3. W terminie do 7 dni od dnia utraty ważności biletu, w kasie MZDiM Bytom, przyjmowanie dopłat następuje w godzinach otwarcia kasy.
W przypadku płatności przelewem dopłatę w wysokości 1,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę postoju należy obliczyć od utraty ważności biletu parkingowego do godziny 17.00 tego samego dnia). w tytule przelewu należy podać nr rejestracyjny samochodu, nr wezwania i nr biletu parkingowego;
W przypadku płatności w kasie MZDiM wartość dopłaty zostanie wyliczona przez kasjera na podstawie dostarczonych dokumentów (wezwanie, bilet parkingowy).

BEZPŁATNY BILET POD UM BYTOM

Klienci Urzędu Miejskiego mogą korzystać z bezpłatnego postoju na parkingu pod UM Bytom przez pierwszą godzinę parkowania. W tym celu należy pobrać w parkomatach ŚKUP znajdujących się pod UM Bytom BILET ZEROWY.
W celu skorzystanie z biletu zerowego niezbędne jest prawidłowe wprowadzenie nr rejestracyjnego pojazdu.

Bezpłatny bilet parkingowy obowiązuje wyłącznie na parkingu przy UM Bytom.

Utworzono: wtorek, 31-01-2012 godz. 22:22
Zmodyfikowano: wtorek, 23-03-2021 godz. 10:57
Opracował: Administrator MZDiM
Wyświetleń: 51313