Zwolnienia z opłat za postój

Z wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów zwolnieni są:

a/ Na podstawie Ustawy o drogach publicznych:

b/ Na podstawie Uchwały Rady Miasta NR XVIII/242/15 z dnia 23 listopada 2015 r :

- osóby posiadające kartę parkingową w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (jedn. tekst Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908 z późn. zm.) jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest na zastrzeżonym stanowisku postojowym, oznakowanym znakiem D-18a "parking - miejsce zastrzeżone" z tabliczką T-29; 2)

- służby obsługi miasta podczas wykonywania obowiązków służbowych, pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi:

- pracownicy Urzędu Miejskiego w Bytomiu podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami oznaczonymi identyfikatorem pracownika urzędu. Identyfikator pracownika Urzędu Miejskiego, wydany dla wydziału mieszczącego się w budynku przy ul. Parkowej 2 nie obowiązuje na parkingu przy ul. Parkowej

- klienci Urzędu Miejskiego na parkingu przy ul. Parkowej pod Urzędem Miejskim, przez pierwszą godzinę parkowania, po pobraniu biletu zerowego w parkomacie, z zastrzeżeniem, że bilet zerowy na dany nr rejestracyjny można otrzymać tylko raz dziennie; - posiadacze abonamentu typu M, P, P6 na ulicach określonych w abonamencie, - posiadacze abonamentu typu O, O6

- motocykle


Utworzono: czwartek, 26-01-2012 godz. 23:20
Zmodyfikowano: czwartek, 14-01-2016 godz. 11:28
Opracował: Administrator MZDiM
Wyświetleń: 8934