Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: (32) 387 06 55

Dział techniczny

Odszkodowania za poniesione straty na zdrowiu i mieniu
wynikłe ze zdarzeń w pasie drogowym

karta informacyjna - dokument PDF

Dodatkowych informacji udziela:

Irena Hock – pokój nr 217, tel. (32) 3969743
Patrycja Dziuba – pokój nr 217, tel. (32) 3969746


Zajęcie pasa drogowego wymagające decyzji administracyjnej
w trakcie prowadzenia robót

karta informacyjna - dokument PDF

wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
dokument PDF 

wniosek o wydanie zezwolenia na ustawienie reklamy w pasie drogowym
- dokument PDF

wniosek o wydanie zezwolenia na zawieszenie reklamy w pasie drogowym
- dokument PDF 

wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
- dokument PDF

Dodatkowych informacji udziela:

Grażyna Pawlaczek - pokój nr 215, tel. (32) 3969748


Zajęcie pasa drogowego niewymagające decyzji administracyjnej

karta informacyjna - dokument PDF

Dodatkowych informacji udziela:

Krystian Michalczyk – pokój nr 215, tel. (32) 3969747
Andrzej Działach – pokój nr 217, tel. (32) 3969742


Lokalizacja urządzeń w pasie drogowym - uzgodnienia

karta informacyjna - dokument PDF
wniosek DTU 1.1 - dokument PDF
wniosek DTU 1.2 - dokument PDF

Dodatkowych informacji udziela:

Barbara Piątek – pokój nr 215, tel. (32) 3969745


Wywiad branżowy

karta informacyjna - dokument PDF
wniosek DTU 2 - dokument PDF

Dodatkowych informacji udziela:

Barbara Piątek – pokój nr 215, tel. (32) 3969745


Lokalizacja zjazdu z drogi publicznej

karta informacyjna - dokument PDF
wniosek - dokument PDF

Dodatkowych informacji udziela:

Krystian Michalczyk – pokój nr 215, tel. (32) 3969747


 Wiosek o uzgodnienie projektu: budowy / przebudowy zjazdu

wniosek - dokument PDF

Dodatkowych informacji udziela:

Krystian Michalczyk – pokój nr 215, tel. (32) 3969747


Wniosek o wyrażenie zgody na zajecie nieruchomości leżących w pasie drogowym oraz wydanie warunków technicznych realizacji inwestycji: budowa / przebudowa zjazdu

wniosek - dokument PDF 

Dodatkowych informacji udziela:

Krystian Michalczyk – pokój nr 215, tel. (32) 3969747


Przyjmowanie interwencji telefonicznych lub osobistych w sprawach:

  • uszkodzenia nawierzchni jezdni:

drogi krajowe
drogi wojewódzkie
drogi powiatowe

Krystian Michalczyk, pokój nr 215
tel. (32) 3969747

drogi gminne
drogi gminne
drogi wewnętrzne
chodniki

Andrzej Działach, pokój nr 217
tel. (32) 3969742

  • niedrożne wpusty uliczne lub zalewiska w pasie drogowym

Irena Hock, pokój nr 217
tel. (32) 3969743

  • usterki w oświetleniu ulicznym

Marek Orzechowski, pokój nr 222
tel. (32) 3969723