Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WPROWADZENIA KOLEJNEGO ETAPU TYMCZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU NA UL.DWORCOWEJ

W ślad za zgłoszeniem otrzymanym od firmy HUCZ SP. Z O.O. SP.K. - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu przekazuje informacje o planowanym wprowadzeniu w dniu 12.04.2022r. kolejnego etapu prac przewidzianych do wykonania na odcinku ul.Dworcowej od Placu Kościuszki aż do budynku przy adresie ul.Dworcowa 5. W planowanej do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu likwiduje się możliwość przejazdu rowerzystów placem Kościuszki od skrzyżowania z ul.Katowicką w kierunku ul.Sądowej. Umożliwia się natomiast wyjazd pojazdom budowy w kierunku ul.Sądowej. Dlatego też pieszych i kierujących poruszających się po pl.Kościuszki uprzejmie prosi się o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu oraz do sygnałów nadawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem.

W przypadku pytań proszę je kierować do niżej wymienionych osób:

  • z ramienia wykonawcy: Krzysztof Korytko – kierownik robót, tel. 515-169-273,
  • z ramienia MZDiM: Grzegorz Dziurok – Inspektor nadzoru – tel. 32-39-69-707.