Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: (32) 387 06 55
UWAGA!!! W związku z awarią linii telefonicznej kontakt z dyspozytorem jest możliwy pod numerami telefonów 32-39-69-770 oraz 795 550 347.

Rozpoczynamy wymianę oświetlenia w Bytomiu

EFRR POZIOM kolor
HYJQ5375Prace rozpoczną się dzisiaj, od ulicy Dworcowej, na której zostanie wymienionych 56 lamp.

Lampy będą montowane przez firmę FBSerwis S.A., wybraną w drodze przetargu. Jej pracownicy będą korzystać z podnośników, ustawionych w pobliżu latarń, dlatego prosimy kierowców i pieszych o zachowanie ostrożności i omijanie wygrodzonych na czas prac miejsc. Przy wymianie lamp mogą być przycinane gałęzie! Nie przewidujemy szczególnych utrudnień drogowych. Miejsca o dużym natężeniu ruchu, będą modernizowane w godzinach nocnych.

W trakcie prac modernizacyjnych latarnie mogą świecić w ciągu dnia! Jest to konieczne w celu sprawdzenia ich prawidłowego funkcjonowania po wymianie opraw. Jeżeli nie pojawią się problemy przyłączeniowe, to nowe oprawy będą od razu uruchamiane. Może zdarzyć się, że poszczególne lampy lub ciąg lamp, nie będzie świecić w nocy. Wykonawca deklaruje, że dołoży wszelkich starań, żeby mieszkańcy Bytomia nie odczuli uciążliwości wynikających z prac modernizacyjnych.

Latarnie będą miały różne typy opraw, pasujące do wybranych miejsc – będą montowane nowoczesne bądź stylizowane na dawne. Modernizacja obejmie: Park Miejski im. Franciszka Kachla, główne arterie komunikacyjne (m.in. al. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Konstytucji, Stolarzowicką, Wrocławską, ks. Jana Frenzla, Frycza-Modrzewskiego, Zabrzańska), Rynek i inne place (pl. Sikorskiego, pl. Akademickim) oraz część ulic w Śródmieściu i dzielnicach Bytomia (m.in. ul. Kolejową, Olimpijską, Tarnogórską, Batorego, Chrobrego, Smolenia, Żeromskiego, al. Legionów, Siemianowicką, Tuwima, Brzezińską Staffa, Alojzjanów, Oświęcimską, Powstańców Śląskich, Arki Bożka, Długą, Hlonda, Szymały, Sikorskiego, Wolnego, Popiełuszki, Elektrownia, Ossolińskiego, Czecha, Pogodną, Fabryczną, Szyby Rycerskie).

Łącznie wymienimy 2 230 miejskich lamp. Zakończenie prac planowane jest na listopad tego roku.

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej Gminy Bytom poprzez modernizację oświetlenia drogowego” jest realizowany przy 85% udziale unijnych środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.