Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Rozpoczęliśmy remonty chodników

DSCN1784W ostatnich tygodniach Wykonawca realizujące prace brukarskie na nasze zlecenie, rozpoczął remonty chodników. Dotychczas wykonano m.in.:

• na wniosek Stowarzyszenie Podróżnicze Osób Niepełnosprawnych obniżyliśmy krawężniki na przejściu dla pieszych przez aleję Jana Pawła II, aby ułatwić przemieszczanie się osób niepełnosprawnych, starszych, rodziców z wózkami i małych dzieci; zakres przebudowanej powierzchni: 18,81 m2 – koszt: 2789,80 zł

• wyremontowaliśmy chodnik uszkodzony przez samochody przy ulicy Tysiąclecia 41 - zakres remontu 20,0 m2 – koszt: 2552,00 zł

• wykonaliśmy remont chodnika Kossaka od Prusa do nr 15 – zakres remontu: 234,62 m2 – koszt: 31158,98 zł. W ramach prac kostką brukową uzupełnione zostały misy po wyciętych drzewach. Z uwagi na bogatą infrastrukturę podziemną, która mogłaby być uszkadzane przez rozrastające się korzenie, nie możemy ponownie nasadzić drzew w tych miejscach. Po drugiej stronie ulicy uzupełnione zostały ubytki i spękane płytki w chodniku.

• Naprawiane są zdeformowane schody przy Hlonda.

Utworzyliśmy zespół brukarzy w ramach Zabezpieczenia Ruchu Drogowego (ZRD) MZDiM, przy włączeniu Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej do MZDiM. Usuwają oni zapadliska w chodnikach niebezpieczne dla przechodniów. Wykonują prace brukarskie, np. naprawy uszkodzonej kostki brukowej przy fontannach, czy korekty obrzeży i nierówności przy nasadzeniach nowych drzew i krzewów na płycie Rynku.

Naszym celem jest systematyczne poprawianie jakości chodników, tak żeby zapewnić komfort pieszego poruszania się po mieście. Część prac wykonujemy siłami własnymi, a w przypadku dużych robót sięgamy po usługi wykonawców zewnętrznych, wyłanianych w przetargach.

GALERIA:

Tysiaclecia 41 przed po

Moniuszki i pl. Sikorskiego 3JP II obniżenie przejścia 1

 3