Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Wiadukt na Celnej przywrócony do ruchu

Zakończyliśmy wymianę uszkodzonych dylatacji wraz z remontem nawierzchni na wiadukcie drogowym nad magistralą kolejową w ciągu ul. Celnej.

W ramach przeprowadzonych prac zleciliśmy następujące roboty:

- wymiana modułowych dylatacji poprzecznych,
- uzupełnienie blach maskujących kap chodnikowych,
- naprawy chodników w rejonie dylatacji,
- remont nawierzchni na wiadukcie - wymiana warstwy ścieralnej z mieszanek w technologii mineralno-grysowej SMA o gr. 4cm na łącznej powierzchni ok 650m2,
- wymiana przerdzewiałych osłon trakcyjnych,
- remont wpustu deszczowego wraz z wymianą nasady żeliwnej.

Dzisiaj, tj. 11.12.2020r. likwidujemy objazdy i przywracamy ruch na wiadukcie.

Dodajmy, że od dnia 12 grudnia 2020r. (sobota) zostanie przywrócona stała trasa linii autobusowej nr 167.

https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/1975/?cookieok=y

Łączny koszt remontu wyniósł 437 957,90 zł brutto


0 1

2 3