Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347
TELEFON ALARMOWY AKCJA ZIMA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BYTOMIU: +48 47 851 02 15

Wyłoniliśmy wykonawcę, który przygotuje projekt przebudowy Cyryla i Metodego

1Za ponad 200 tys. zł wyłoniona w drodze przetargu firma „ABS-Ochrona Środowiska” Sp. z o.o. z Katowic przygotuje projekt przebudowy ulicy Cyryla i Metodego. Prace projektowe powinny zakończyć się w lipcu 2021 roku, zaś gmina jeszcze w tym roku rozpocznie starania o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tej inwestycji.

W projekcie wykonawca uwzględni nie tylko przebudowę nawierzchni jezdni ulicy Cyryla i Metodego, ale również uporządkowanie parkowania, nowe przejścia dla pieszych, uspokojenie ruchu, drogę rowerową oraz dostosowanie peronu przystanków do obowiązujących norm i dodatkowe oświetlenie. Warto podkreślić, że w planach jest przebudowa całego odcinka ulicy Cyryla i Metodego w Bytomiu – Łagiewnikach oraz drogi gruntowej przy numerach 76-84.

Opracowana koncepcja przebudowy zostanie zaprezentowana mieszkańcom w ramach konsultacji społecznych, dzięki czemu będą mogli przedstawić swoje opinie i sugestie związane z planowaną realizacją kolejnej ważnej inwestycji drogowej w Bytomiu.

2 3 4
Żródło zdjęć: UM Bytom