Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347
TELEFON ALARMOWY AKCJA ZIMA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BYTOMIU: +48 47 851 02 15

Utrudnienia w ruchu: ul. Nawrota

W dniu 26 października 2021 r. rozpoczęte zostaną prace związane z przebudową ul. Nawrota w Bytomiu. W pierwszym zakresie robót, podzielonym na 2 etapy utrudnienia nastąpią na odcinku od ul. Woźniaka do ul. Kraszewskiego. W etapie 1 ruch pojazdów odbywać się będzie w śladzie dotychczasowego pasa ruchu, przy ograniczeniu prędkości do 30 km/h. W związku z realizacją przebudowy wyłączona z parkowania będzie północna strona ulicy. Realizacja robót w etapie 2 spowoduje przeniesie ruchu kołowego na północną stronę jezdni i kontynuację prac po stronie południowej . W drugim etapie robót również nie będzie możliwości utrzymania miejsc postojowych wzdłuż remontowanego odcinka ulicy.