Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347
TELEFON ALARMOWY AKCJA ZIMA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BYTOMIU: +48 47 851 02 15

Informacja o wycince drzew

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje, że od 23.11.2021 r. do 05.12.2021 r., zgodnie z decyzjami wydanymi przez właściwe organy, na terenie gminy Bytom zostaną przeprowadzone prace, polegające na wycince drzew w następujących lokalizacjach:

 wycinka grudzien

Ww. drzewa zostaną oznakowane w terenie wraz z datą planowanej wycinki.