Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Podstawy prawne

Opłaty za parkowanie w strefie są pobierane na podstawie Ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 460) oraz Uchwały Rady Miasta Bytomia NR XVIII/242/15 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz określenia sposobu pobierania opłat z późn. zmianami.

Parkowanie pojazdów samochodowych w SPP jest płatne w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 17.00 z wyjątkiem parkingu pod Urzędem Miejskim na którym opłaty są pobierane w dni robocze w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 17.30 a od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00

Uchwała Rady Miasta NR XVIII/242/15 z dnia 23 listopada 2015 r. wraz z załącznikami (wykaz ulic objętych SPP, regulamin SPP, obszar SPP) – LINK DO UCHWAŁY W PDF

Uchwała Rady Miasta NR XVI/212/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniająca
uchwałę XVIII/242/15  - LINK DO UCHWAŁY W PDF