Zagrożenia w ruchu:
Dyspozytor 24h
 PODSTAWOWE INFORMACJE:

godziny pracy: pon.-pt. 715-1515

kasa: pon.-pt. 1030-1430

sekretariat: (32) 396 97 00
dyspozytor: 795 550 347

Reklamacje i odwołania

Kierujący lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej może wnieść reklamację w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o obciążeniu opłatą dodatkową.
Złożona reklamacja jest uwzględniana, gdy:
a)    w chwili kontroli opłata za postój była uiszczona;
b)    opłata za postój została uiszczona w czasie do 10 minut od wystawienia zawiadomienia o obciążeniu opłatą dodatkową;
c)    w czasie parkowania wystąpiła awaria parkomatu lub systemu informatycznego uniemożliwiająca wniesienie opłaty za parkowanie;
d)    na pojazd, na który została wystawiona opłata, wykupiony był ważny abonament, który uprawniał do parkowania w danym miejscu;
e)    pojazd objęty był stawką zerową za postój w strefie płatnego parkowania;
f)    przekroczono opłacony czas parkowania, a opłata za przekroczony czas parkowania, liczona od momentu utraty ważności biletu parkingowego do momentu zgłoszenia się w biurze SPP, uiszczona została do godz. 17.00 w dniu wystawienia zawiadomienia o obciążeniu opłatą dodatkową;
g)    po przekroczeniu opłaconego czasu parkowania, uiszczono na konto MZDiM, w terminie do 7 dni od dnia parkowania, opłatę naliczoną zgodnie ze stawkami określonymi w § 2 uchwały, za czas od momentu utraty ważności biletu parkingowego do godz. 17.00 tego samego dnia, niezależnie od godziny zakończenia parkowania.

Reklamacji od nałożonej opłaty dodatkowej w przypadkach określonych w pkt a), b), c), f) dokonuje się w biurze SPP.
Reklamacji od nałożonej opłaty dodatkowej w przypadkach określonych w pkt d), e), g) dokonuje się w siedzibie MZDiM.
Kierujący lub właściciel pojazdu ma obowiązek uiścić opłatę dodatkową w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o nieuwzględnieniu odwołania.
Szczegółowe informacje dotyczące Strefy Płatnego Parkowania w Bytomiu można uzyskać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu pokój nr 218, lub pod numerem telefonu:


(32) 39-69-755